Čiščenje prezračevalnih sistemov

a) Sanacijsko mokro čiščenje prezračevalnih siste­mov

  • za čiščenje odvodnega prezračevalnega sistema, kjer so se v notranjosti odvodnega kanala nabrale maščobne obloge.
  • kuhinjsko odvodni prezračevalni sistem gostiln, restavracij, objektov z javno prehrano.

pred čiščenjemmed čiščenjempo čiščenju

Kanal pred čiščenjem                       med čiščenjem                                in po čiščenju

 

  • očisti se kuhinjsko napo in lovilce olja/maščobe, prezračevalni odvodni kanal in ventilator/klimat.

neočiščenočiščen

Neočiščen                                           ter očiščen


  • po potrebi se v prezračevalni kanal vgradi tudi revizijske odprtine, ki so zakonsko določene in služijo funkciji opravljanja preventivnih vzdrževalnih pregledov in omogočajo čiščenje celotne dolžine prezračevalnega kanala.

Tovrsten način čiščenja uporabljamo tudi za čiščenje odvodnega prezračevalnega sistema v številnih delavnicah, proizvodnih obratih ipd., kjer se ravno tako v prezračevalnem kanalu nabirajo maščobne obloge.

b) Sanacijsko suho čiščenje prezračevalnih sistemov

suho_ciscenje_kanalovsuho čiščenje kanalov

Ductcleaner – naprava za suho čiščenje kanalov

 

  • čiščenje odvodnega in dovodnega prezračevalnega sistema,
  • obloge so prašni delci (skladišča, hale, dvorane, večji hodniki, sanitarije, telovadnice ipd.).
  • očisti se celoten (odvoden, dovoden) prezračevalni kanal vključno z difuzorji zraka/zračniki in ventilator/klimat.

Procese čiščenja vedno opravljamo v času, ko ni moteno delo v prostoru, katerega prezračevanje/ventilacijo se čisti, ne glede na to, kateri od naštetih postopkov se uporablja. Po vsakem procesu čiščenja se opravi kontrolni pregled očiščenega prezračevalnega kanala s kamero in na podlagi pregleda izdamo potrdilo o opravljenem čiščenju prezračevalnega sistema. Proces čiščenja poteka skladno z zahtevami SIST standarda.

inspektorinspektor detajl

Inspector – kamera za pregled in snemanje kanalov