Hišni prezračevalni sistemi z rekuperacijo

Hišni prezračevalni sistemi z rekuperacijo

Zaradi vse večjih ekoloških problemov, ki jih povzroča uporaba »klasičnih« fosilnih goriv (nafta in zemeljski plin), ter zaradi njihove vse višje cene, postaja zamisel o energijsko varčni gradnji hiš vse bolj realna. 

Ločimo med 3 vrstami energijsko varčnih gradnjah:

 • nizko energijske (s porabo med 20 in 55 kWh/m2 na leto, (2-5,5 litrov kurilnega olja/1m2),
 • pasivne (s porabo manjšo od 20 kWh/m2 na leto, skoraj neverjetnih 15kWh/m2) nične hiše, ki za potrebe za ogrevanje pokrivajo z izrabo sončne energije,
 • aktivne (energijsko neodvisne (samozadostne) hiše in plus energijske hiše).


Pri gradnji energijsko varčnih hiš je potrebno upoštevati naslednje osnovne smernice:

 • kompaktna gradnja in zagotovljena zrakotesnost ovoja,
 • zadostna toplotna izolacija,
 • kontrolirano prezračevanje, z izkoriščanjem toplote odtočnega izrabljenega zraka,
 • primerna izbira ogrevalnega sistema, priprava tople sanitarne vode ter prezračevanja.

Za pasivne hiše je značilna arhitektura, ki omogoča čim večje izkoriščanje sončne energije za ogrevanje pozimi. Za tovrstne zgradbe je značilna lega sever- jug. Južna stena je večinoma zastekljena s kakovostnimi okni, na severni je delež steklenih površin majhen. Debelina izolacije zunanjih sten je do 40 cm. V pasivnih hišah je obvezna uporaba prezračevanja za kroženje in izmenjavo zraka v prostorih. Zaradi nizkih potreb po ogrevanju se uporabljajo toplotne črpalke v kombinaciji s sončnimi zbiralniki za pripravo in hrambo ogrevalne ter sanitarne vode. Zaradi tega stavba ne potrebuje konvencionalnega ogrevalnega sistema (peč, radiatorji, idr.). Potrebno toploto v prostorih zagotavlja ogret zrak, ki ga dovaja prezračevalna naprava.
Zaradi načina gradnje je kontrolirano prezračevanje nepogrešljivo. Kontrolirano prezračevanje, poleg manjše porabe energije in zmanjšanja emisij CO2, omogoča ugodne bivalne pogoje in zmanjšuje zunanji hrup.

Razliko v končni rabi energije prikazujeta grafa 1 in 2.

prezracevalni_sistem

Končna raba energije pri PH v primerjavi z regulativo iz leta 1995

prezracevalni_sistem

Specifična raba energije za ogrevanje stanovanjske zgradbe in pripravo tople sanitarne vode

V želji, za doseganje čim manjših toplotnih izgub je, kot je bilo že zapisano, v pasivni hiši obvezen sistem kontroliranega prezračevanja prostorov z rekuperacijo (vračanjem odpadnega zraka). Dovodni, sveži zunanji zrak se zajema na zunanji – fasadni zidni rešetki (lahko tudi na strehi) in se dovaja po dobro izoliranih dovodnih prezračevalnih kanalih do prezračevalne naprave (klimata). Ob vstopu zraka v klimat se na dovodnem filtru izločijo prašni delci. Po poti skozi rekuperator se »očiščen« zrak predogreje s toploto odpadnega zraka, ki se odvaja/ izsesava iz zgradbe. Naprej proti notranjosti stavbe ogreti dovodni sveži zrak potuje po sistemu razpredenih prezračevalnih kanalov v t.i. »dovodne prostore« (dnevna soba, jedilnica, spalnica). Vpih je skozi talne, stenske in stropne rešetke.

prezracevalni_sistem

Prerez skozi PH – pasivne hiše s kontroliranim prezračevanjem

Odpadni oz. izrabljeni zrak se zajema v »odvodnih prostorih«, v katerih je prisotna vlaga in različne vonjave (kuhinja, stranišče, kopalnica, pomožni prostori), ter skozi odvodne rešetke preko sistema odvodnih kanalov potuje do prezračevalne naprave. V rekuperatorju odpadni zrak »preda« toploto svežemu, hladnemu dovodnemu zraku, ter po prezračevalni cevi nadaljuje pot na prosto skozi odvodno zunanjo zidno rešetko nameščeno na fasadi.
Ozirajoč se na zahteve in standarde morajo imeti rekuperacijske enote v pasivnih hišah izkoristek vsaj 75%. Prezračevalne naprave z rekuperacijskimi enotami imajo danes izkoristek večji od 90%. Prisotnost filterske enote v klimatu ima pomembno vlogo pri »čiščenju« zraka, ker je velik doprinos za lajšanje nekaterih bolezenskih simptomov, ki so povezani z dihali (bolniki z astmo, senenim nahodom ipd.).

Vsekakor je vgradnja prezračevalnega sistema v pasivno hišo pozitivna investicija, saj:

 • je v hiši vedno svež in čist zrak,
 • odpiranje oken ni več potrebno (ni pa prepovedano),
 • primerna zvočna izolacija, ker so okna lahko zaprta,
 • preprečevanje nastanka plesni,
 • odvod neprijetnih vonjav iz kuhinje in sanitarij,
 • prihranek energije pri napravah z rekuperacijo.

Nizko energijska gradnja poveča strošek investicije, vendar v skrbi za čistejše okolje, investitorjem po poti naproti ponuja roko tudi država s subvencijami za izgradnjo energijsko varčnih objektov – hiš.

V preteklih letih smo izdelali veliko prezračevalnih sistemov v nizkoenergijskih hišah in z veseljem ga bomo vgradili tudi pri vas.